วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง.ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเพื่อหารือร่วมกันในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานโครงการฯ ให้มีทิศทางที่ถูกต้องและชัดเจน

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 20 ธันวาคม 2563
  • ผู้เข้าชม : 136 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2564