ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดงานต้อนรับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ขอขอบคุณ ประธานกลุ่มโรงเรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดงานต้อนรับท่านดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต4 ขอขอบคุณ นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สนับสนุนน้ำสมุนไพรในการต้อนรับแขก นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร นางสุธัญญา ทาทอง นายพิทักษ์ ทาทอง ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเวทีและเครื่องเสียง นายอมรเทพ สมหมาย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การสนับสนุนวงดนตรี คุณตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สนับสนุนเครื่องดื่ม ขอขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนบ้านโดนอาว ช่วยในการจัดการจราจร ขอขอบคุณวงดนตรีการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอขอบคุณ ท่านธวัชชัย คำวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 4 นาสาวงพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ลูกจ้าง ภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อ่านแล้ว : 44 คน |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook