ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 20 ธันวาคม 2563

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายธวัชชัย คำวงศ์ นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปีงบประมาณ 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีครูปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในสังกัด ผอ.การโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย ผอ.โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสพป.ศรีสะเกษ เขต 4

อ่านแล้ว : 127 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook