ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness in School : MIS)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 23 ธันวาคม 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน (Mindfulness in School : MIS) ภายใต้โครงการสร้างสุขและจิตสำนึกด้วยโปรแกรมสติในองค์กร : MIO2 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ชัยรัตน์ สุขพันธ์ หัวหน้านักวิจัยภาคอีสาน มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒน กรุงเทพฯ อาจารย์ ดร.สุภาพร ประดับสมุทร นักวิจัยภาคอีสาน มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนา กรุงเทพ และอาจารย์ ดร.นิรมิต ชาวระนอง ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี นางมัชฉา ทุมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก นางจารุวรรณณ์ เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านปะทาย น.ส.ภิญญุพัชญ์ โพธิ ครูโรงเรียนบ้านปะทาย น.ส.บังอร ศรีผ่องใส ครูโรงเรียนบ้านหนองยาว

อ่านแล้ว : 146 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook