การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 10/2563
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 7 มกราคม 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายธีรวัฒน์ คำศรี นายธวัชชัย คำวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 230 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นการมอบนโยบายในการบริหารงานของผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตามคำขวัญ "สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สร้างคุณภาพด้วยนวัตกรรม สร้างเขตชั้นนำด้วยมือเรา" ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านแล้ว : 170 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook