ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โรงเรียนคุณภาพของชุมชน(รร.บ้านภูมิซรอล)และโรงเรียนเครือข่าย (รร.บ้านโศกขามป้อม&โรงเรียนบ้านพรทิพย์)และโรงเรียน stand alone (โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07)เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคู่มือการขับเคลื่อนความเป็นอิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. โดยมีนางนงลักษณ์ เรือนทอง ผอ.สตผ.สพฐ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

อ่านแล้ว : 178 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook