รูปแบบ(Model)นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพป.ศก.4
การประชุมนำเสนอรูปแบบนวัตกรรม สพป.ศก. 4 กลุ่มเมืองกันทร์
หมวดหมู่ : รูปแบบ(Model)นวัตกรรมการจัดการศึกษา สพป.ศก.4 เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564

 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
   โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกอก-หนองเกาะ
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุนรณ์
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
   โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
โรงเรียนบ้านกระบี่
โรงเรียนบ้านแก
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
   โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา

อ่านแล้ว : 316 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook