การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประชุมบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 21 เมษายน 2564

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน ภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19***
วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) ประชุมบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการประชุมติดตามการปฏิบัติงานภายใต้มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประชุมผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom

อ่านแล้ว : 79 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook