ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
*** สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมสร้างความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564

 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้แก่ผู้นำในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562

อ่านแล้ว : 55 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook