ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 4 มิถุนายน 2564

         วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อม นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปี 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนบ้านโนนจิก ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในวันนี้ ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง THAI PBS ได้มาถ่ายทำ สกู๊ปข่าว การเตรียมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านโนนจิก สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่โรงเรียนบ้านโนนจิก ได้ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus ของกรมอนามัย และ การประเมินตนเองผ่านระบบการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของ สพฐ. อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แต่ได้มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนอีกครั้งเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามมติของ ศบค.จังหวัดศรีสะเกษ
         สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่กำกับดูแลรับผิดชอบ จำนวน 4 อำเภอ มีทั้งพื้นที่ที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู่ ในการเปิดภาคเรียนนั้นให้ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ สามารถเปิดเรียนได้ 5 รูปแบบ ทั้ง On-site On-air On—line On-hand On-demand หรือ แบบผสมผสาน และขอให้ถือความปลอดภัยของบุคลากร ครู นักเรียนเป็นสำคัญ
 
 
 
 
 
 
 

อ่านแล้ว : 29 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook