วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายธีรวัฒน์ คำศรี นายธวัชชัย คำวงศ์ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 1 กรกฏาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 343 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

***สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ***