ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 19 กรกฏาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย คำวงศ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองเก่า และโรงเรียนบ้านโนนสะอาด เพื่อเก็บข้อมูลการจัดกระบวนการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบุคลากรครูผู้สอน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนในการนำสื่อเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการเรียนการสอน ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่ไม่ครบชั้นได้ และยังให้คำแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ให้เหมาะสม อยู่ในระบดับสายตาของผู้เรียน หากมีการปรับเปลี่ยนเครื่องรับโทรทัศน์ โดยให้มีขนาดที่ไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว เพื่อสามารถรับชมได้ชัดมากขึ้น

อ่านแล้ว : 22 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook