วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านบึงมะลู ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางตันหยง กิ่งบรรเทา ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญรดา บุญโต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางรุ่งอรุณ บุญไว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบึงมะลู ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมะลูติดเขื้อโควิด-19 จำนวน 12 ราย โดยได้มีการใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านบึงมะลูเป็นสถานที่พักคอยในการเข้ารับการรักษาต่อไป

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 29 กรกฏาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 108 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านบึงมะลู