วันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมคณะจัดทำวิดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ภายใต้แนวคิด “สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สร้างคุณภาพด้วยนวัตกรรม สร้างเขตชั้นนำด้วยมือเรา” และได้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย “สานต่อนวัตกรรมเดิม เพิ่มเติมนวัตกรรมเชิงพื้นที่” ซึ่งได้มีการดำเนินการ ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดทำรูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน อีกทั้งจัดทำและพัฒนารูปแบบ (Model) นวัตกรรมการศึกษา (สำหรับผู้สอน) ด้วย ในวันนี้ คณะจัดทำวิดีทัศน์ นำโดย นายมานิต สิทธิศร ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ นายสหราช บุญไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายไผท คงศรีลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชุมสัมพันธ์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีอมร ศรีอนันต์ พนักงานบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานจากข้าวโฮยเกลือสตูดิโอ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดทำวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปะทาย โรงเรียนบ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด โรงเรียนบ้านโนนสูง (กล.) และโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูล จากท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูบุคลากรด้วยดีเช่นเคย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 5 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 152 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดทำวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4