วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุม โครงการ "สานฝันวันละบาท" โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวิธิการดำเนินการ แนวทางในการหารายได้เข้าโครงการ "สานฝันวันละบาท" เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือดร้อนฉุกเฉิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสานฝันปันน้ำใจ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 12 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 25 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

"สานฝันวันละบาท"