วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายชาญ ชมชื่น ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าลาด นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผอ.รร.บ้านแก นายพิชัย ตุลยเสวี ผอ.รร.บ้านขนา และ ผอ.รร.ในกลุ่มมออีแดง ร่วมให้กำลัง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงมะลู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ในการที่โรงเรียนบ้านบึงมะลู เปิดหอประชุมโรงเรียนให้เป็นสถานที่พักคอยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียน จำนวน 11 คน พร้อมผู้ปกครองที่คอยมาดูแล ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งทางโรงเรียน ได้จัดคณะครูและบุคลากร หมุนเวียนกันมาเพื่อกำกับดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นในการมาพักคอย ได้รับการสนับสนุนอาหารเครื่องดื่ม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ในการดูและคัดกรองบุคคลที่จะเข้า-ออก ในพื้นที่โรงเรียน และจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมะลู เข้ามาตรวจและดูแลทุกวัน
หอประชุมโรงเรียนที่จัดให้เป็นสถานที่พักคอยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง เป็นหอประชุมโล่ง อากาศถ่ายเท มีการกำหนดพื้นที่บริเวณชัดเจน แยกห้องนำ้ สำหรับผู้พักคอย มีจุดรับอาหารเครื่องดื่ม
สิ่งที่โรงเรียนบ้านบึงมะลู จำเป็นและยังต้องการรับสนับสนุน ในสถานที่พักคอย เช่น กระดาษชำระ ยาสีฟัน สบู่ เครื่องใช้ส่วนตัว เจลแอลกอฮอร์ แผ่นพลาสติดใสในการปิดกั้นหอประชุม ชุด PPE สำหรับคณะครูที่ต้องอยู่ในพื้นที่ใกล้สถานพักคอย และอื่นๆ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 12 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 27 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ให้กำลัง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงมะลู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ในการที่โรงเรียนบ้านบึงมะลู เปิดหอประชุมโรงเรียนให้เป็นสถานที่พักคอยสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่มีผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)