วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้กักตัว ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา องค์การบริหารส่วนตำบลขนุนและเทศบาลตำบลสวนกล้วย เพื่อป้งอกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 12 สิงหาคม 2564
  • ผู้เข้าชม : 20 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้ผู้กักตัว