วันที่ 6 กันยายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิด "การอบรมและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางใกลผ่านดาวเทียม (DLTVและ DLIT) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและได้กำหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนพี่เลี้ยงโครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 และการอบรมและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2564 และประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ ในวันที่ 10 กันยายน 2564

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 6 กันยายน 2564
  • ผู้เข้าชม : 33 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การอบรมและพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรูปแบบออนไลน์