รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สสส.) และคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุขภาวะ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 น.ส.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม นายมานิต สิทธิศร น.ส.ประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งยาวคำโปรย ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 10 มกราคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 331 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุขภาวะ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน