ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุขภาวะ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 10 มกราคม 2562

รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว (สสส.) และคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนสุขภาวะ โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาวะในโรงเรียนและเสริมสร้างพลังเครือข่ายการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 น.ส.มยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม นายมานิต สิทธิศร น.ส.ประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายกัมพล เจริญรักษ์ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งยาวคำโปรย ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านแล้ว : 286 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook