วันที่ 20 มกราคม 2564
นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 21 มกราคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 72 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2565