เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ได้มา ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวอมร นามบุตร ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายอภัยศักดิ์ ศรแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 13 มกราคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 817 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561