ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 13 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านดอนข่า ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน พร้อมคณะกรรมการ ได้มา ประเมินโรงเรียนบ้านดอนข่า เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่างๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นางสาวอมร นามบุตร ปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวมยุรี สารีบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายอภัยศักดิ์ ศรแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพราน นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ให้การต้อนรับ

 

อ่านแล้ว : 770 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook