วันที่ 2 มีนาคม 2565
นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านขนาด ซึ่งได้มีการดำเนินการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 3 มีนาคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 68 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ออกเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนที่ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1