วันที่ 29 เมษายน 2565
นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ นางราตรี แทนคำ นางสาวบุษยภัค ธรรมสัตย์ นางสุวรรณา สะอาด และนางสาวอภิญญา จำนงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศตามภาคเขตตรวจราชการ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZO0M Meeting ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 29 เมษายน 2565
  • ผู้เข้าชม : 18 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา