วันที่ 29 เมษายน 2565
นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มอบหมาย นายปรีชา จันทวี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรายงานผลในระบบสารสนเทศประจำปี 2565 ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) และ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา . Care And Trace Addiction in School System. (CATAS) มีข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 29 เมษายน 2565
  • ผู้เข้าชม : 19 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและรายงานผลในระบบสารสนเทศประจำปี 2565