วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ 4
นายจิมจง ทองคำวัน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่อง การเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู ผู้บริหาร ข้อสั่งการและบทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานให้สถานศึกษาเปิดเรียน on site ได้อย่างปลอดภัย และลด Learning Loss และบทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประะชุมมออีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 3 พฤษภาคม 2565
  • ผู้เข้าชม : 25 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference