ในวันที่ 2 และ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ซึ่งทุกสนามสอบได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านตูม (อพป.32) โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา และโรงเรียนบ้านโดนอาว

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 3 กุมภาพันธ์ 2562
  • ผู้เข้าชม : 574 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561