ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ออกพื้นที่ประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของการจัดการศึกษาในพื้นที่และการติดตามเชิงบูรณาการ กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตฯ ออกพื้นที่ประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของการจัดการศึกษาในพื้นที่และการติดตามเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านขนุน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม เข้าร่วมประชุม

อ่านแล้ว : 467 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook