วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานเขตฯ ออกพื้นที่ประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของการจัดการศึกษาในพื้นที่และการติดตามเชิงบูรณาการ ณ โรงเรียนบ้านขนุน ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม เข้าร่วมประชุม

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 5 กุมภาพันธ์ 2562
  • ผู้เข้าชม : 566 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ออกพื้นที่ประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของการจัดการศึกษาในพื้นที่และการติดตามเชิงบูรณาการ กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม