ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จัดโครงการแนะแนวเพื่อการมีงานทำเปิดโลกงานอาชีพสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562

>>>>>วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะแนวเพื่อการมีงานทำเปิดโลกงานอาชีพสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ พร้อมมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนะแนวงานอาชีพ ระหว่างนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ กับนายโสภา มะเครือศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นสักขีพยาน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงนิทรรศการ การสาธิตงานอาชีพ และการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ จากวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ให้การแนะนำในการสร้างความสมารถในการแข่งขัน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทักษะอาชีพแก่นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จำนวน ๑๕,๐๐ คน จาก ๖๐ โรงเรียน ได้มาเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์จากสถานที่จริง ตามความถนัดและความสนใจ มีข้อมูลงานอาชีพ เพื่อประกอบการตัดสินใจเรียนต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต

อ่านแล้ว : 428 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook