ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ให้บริการใน  4 อำเภอ จำนวน 44 ตำบล มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งสิ้น 44 โรงเรียน การแประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและศึกษานิเทศก์

อ่านแล้ว : 180 คน |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook