วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ให้บริการใน  4 อำเภอ จำนวน 44 ตำบล มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งสิ้น 44 โรงเรียน การแประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและศึกษานิเทศก์

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 7 กุมภาพันธ์ 2562
  • ผู้เข้าชม : 466 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล