ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบลดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 มีพื้นที่ให้บริการใน  4 อำเภอ จำนวน 44 ตำบล มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้งสิ้น 44 โรงเรียน การแประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รับทราบนโยบายและร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและศึกษานิเทศก์

อ่านแล้ว : 402 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook