>>>>>นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์รายการ"พุธเช้าข่าว สพฐ." โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานโครงการเด่น สพฐ 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ ได้แก่ การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียน การเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การขับเคลื่อนโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การเตรียมการห้องเรียนปลายทาง DLTV และการเตรียมการระบบการศึกษาทางไกลแบบสองทาง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญประภัสร์ 3 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 11 พฤษภาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 396 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุม VDO Conference ผลงาน 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน