นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดทำข้อตกลงร่วมมือต่อต้านการทุจริต ระหว่าง เจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 17 พฤษภาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 337 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

พิธีลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปี 2562