สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รับการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.เพื่อพัฒนาการศึกษา รอบ 1 ปี
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนก.ต.ป.น. ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินจาก ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ ดร.เทวรัฐ โตไทยะ อดีตผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และดร.วัชรโรจน์ ไชยพิเดช อดีตผอ.สพป.นครพนม เขต 1กรรมการการประเมิน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.ของนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 15 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 423 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.เพื่อพัฒนาการศึกษา รอบ 1 ปี