วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจราชการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 28 มิถุนายน 2562
  • ผู้เข้าชม : 361 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค