สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และตัวแทนจากกลุ่มโรงเรียนเรียนเครือข่ายในสังกัดเข้าร่วม ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ วิทยากรจากกองบัญชาการกองทัพไทย powerfullteam 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 6 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 280 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

อบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรใน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4