วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสร์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2562 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมมีการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน จากกองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีการมอบทุกเดือน เดือนละ 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากนั้นมีพิธีมอบโ่ล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานมหกรรมความสามสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 250 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2562