การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2562
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3 /2562 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. พร้อมมีการมอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนขาดแคลน จากกองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ซึ่งมีการมอบทุกเดือน เดือนละ 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากนั้นมีพิธีมอบทุนจากมูลนิธิจำนงค์ โพธิสาโร ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนสานฝันปันน้ำใจสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 2,000 บาท จากนายวัชรพงศ์ ศรีสุธรรม ประธานมูลนิธิจำนง โพธิ์สาโร พร้อมคณะ รวมทั้งรับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนสานฝันปันน้ำใจ สพป.ศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท จากนายชวน แก้วกัณหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และรับมอบเงินจากนางสาวนุชนาฏ ดวงมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บริจาคเงินเพื่อซ่อมบำรุงเครื่องเสียงภายในห้องประชุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสที่ท่านขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

อ่านแล้ว : 324 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook