วันนี้ 10 เมษายน 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2562 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใสสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 230 คน

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 327 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4 /2562