วันนี้ (22 เมษายน 2562) นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นำข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมนี้เป็นการสร้างและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้ข้าราชการได้รักและสามัคคีในหมู่คณะ การปลูกสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำพาให้องค์กรเป็นเขตสุจริตต่อไป

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 362 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ