การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2562

วันนี้ (22 เมษายน 2562) นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นำข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมทั้งสวดมนต์ไหว้พระ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมนี้เป็นการสร้างและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้ข้าราชการได้รักและสามัคคีในหมู่คณะ การปลูกสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ เพื่อนำพาให้องค์กรเป็นเขตสุจริตต่อไป

อ่านแล้ว : 285 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook