29 เมษายน 2562 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติราชการตามปกติ

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 9 กรกฏาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 397 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ