การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ
หมวดหมู่ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 9 กรกฏาคม 2562

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ พร้อมด้วยนายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางเขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตโดยพร้อมเพรียงกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ และพบปะแจ้งข้อราชการ เรื่องถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เรื่องเตรียมการเปิดภาคเรียนใหม่ รวมถึงเตรียมรับการประเมินมาตรฐานเขต ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรา ๔๔ เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเรื่องการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ก่อนแยกย้ายกันไปปฏิบัติราชการตามปกติ

อ่านแล้ว : 376 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook