วันที่ 30 พ.ย. 61 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์"เบญจลักษ์เกมส์"์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน ภายใต้ชื่อ“สพฐ.เกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านกีฬา และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความรัก สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รวมถึงการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกกำลังกาย

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 15 ธันวาคม 2561
  • ผู้เข้าชม : 562 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์"เบญจลักษ์เกมส์"์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ