ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์"เบญจลักษ์เกมส์"์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 15 ธันวาคม 2561

วันที่ 30 พ.ย. 61 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์"เบญจลักษ์เกมส์"์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน ภายใต้ชื่อ“สพฐ.เกมส์” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านกีฬา และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความรัก สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ รวมถึงการแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคี ภายใต้หลักการเน้นให้ความรู้คู่ปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตโรคภัย ส่งเสริมคนไทย ใฝ่ใจออกกำลังกาย

อ่านแล้ว : 470 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook