ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาวินัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 31 กรกฏาคม 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดเวทีเสวนาหัวข้อ "การพัฒนาวินัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขต ณ ห้องประชุมมออีแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดย มีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่
1. นายธีรวัฒน์  คำศรี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นางสาวมยุรี  สารีบุตร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นายนิรัตน์  สายแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
4. นายจักรพงศ์  คำเพราะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

ดำเนินการเสวนา โดย นางมาริสา  พละสูรย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 

 

อ่านแล้ว : 349 คน |


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook