ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เดินหน้านิเทศติดตามการอ่านออกเขียนได้ และดูสภาพจริงการจัดอาหารกลางวัน
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป เผยแพร่โดย : อมร ศรีอนันต์ วันที่ : 2 สิงหาคม 2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการอ่านออกเขียนได้นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดนาแก้วและโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ โดยการสังเกตุการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมชั้นเรียนในวันนี้ พบว่านักเรียนชั้นประะถมศึกษาปีที่ 2 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วและโรงเรียนบ้านจำนรรจ์ รู้จักพยัญชนะ สามารถสะกดคำและอ่านออกเขียนได้ นอกจากนี้ได้ดูสภาพจริงการจัดอาหารกลางวันทั้ง 2 โรงเรียน พบว่ามีปริมาณอาหารเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน สถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการและวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในความอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มความสามารถ

อ่านแล้ว : 36 คน |


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook