ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.เยี่ยม นิเทศฯ โรงเรียนบ้านกระเบา และ โรงเรียนบ้านโนนอ้อ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.) เดินทางมาเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ 

รายละเอียด

  • หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • เผยแพร่โดย: อมร ศรีอนันต์
  • วันที่โพส: 6 สิงหาคม 2562
  • ผู้เข้าชม : 405 คน
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ที่ปรึกษาเลขาธิการฯกพฐ.เยี่ยม นิเทศฯ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล