ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 รับการประเมินวิทยฐานะ ผอ.เขต เชี่ยวชาญ
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 7
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
2 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 6
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
3 ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23 พฤษภาคม 2562- 23 พฤษภาคม 2562 7
โรงเรียนบ้านปะทาย
อมร ศรีอนันต์
4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 5
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
5 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2562- 5 พฤษภาคม 2562 11
08.30 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อมร ศรีอนันต์
6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม 2562- 6 พฤษภาคม 2562 10
15.30 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
7 ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 11
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
8 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 11
ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
9 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562- 4 พฤษภาคม 2562 11
06.00 วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
10 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
9 พฤษภาคม 2562- 9 พฤษภาคม 2562 10
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
11 ประธานเปิดในกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program
18 ธันวาคม 2561- 18 ธันวาคม 2561 43

อมร ศรีอนันต์
12 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตถกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
17 ธันวาคม 2561- 17 ธันวาคม 2561 42

อมร ศรีอนันต์
13 เยี่ยม ติดตาม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.4 แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
5 ธันวาคม 2561- 8 ธันวาคม 2561 49
จังหวัดบุรีรัมย์
อมร ศรีอนันต์
14 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 49
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
15 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 60
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาว อุมาภรณ์ ทองมี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook