ปฏิทินกิจกรรม

ที่
ชื่อกิจกรรม
สถานที่จัด
1 กิจกรรม 5 ส.
2 มิถุนายน 2565- 2 มิถุนายน 2565 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
2 กิจกรรม 5 ส.
26 พฤษภาคม 2565- 26 พฤษภาคม 2565 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
3 กิจกรรม 5 ส.
19 พฤษภาคม 2565- 19 พฤษภาคม 2565 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
4 กิจกรรม 5 ส.
12 พฤษภาคม 2565- 12 พฤษภาคม 2565 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
5 ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 พฤษภาคม 2565- 12 พฤษภาคม 2565 6
10.00 น. ห้องวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
6 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต สพท.ศก.4
11 พฤษภาคม 2565- 11 พฤษภาคม 2565 6
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
7 ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2565- 10 พฤษภาคม 2565 5
13.30 น. ห้องประชุม สนง.สกสค. จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
8 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
9 พฤษภาคม 2565- 9 พฤษภาคม 2565 4
หอประชุมพลังบุญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทางไกล
9 พฤษภาคม 2565- 9 พฤษภาคม 2565 29
08.30 น. ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
10 ประชุมคณะกรรมการอบรมครูบรรจุใหม่
6 พฤษภาคม 2565- 6 พฤษภาคม 2565 12
ห้องประชุมมออีแดง
นาย ไทรัฐพงษ์ คำล้าน
11 ประชมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ.2565
3 พฤษภาคม 2565- 3 พฤษภาคม 2565 22
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
12 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ.2565
5 เมษายน 2565- 5 เมษายน 2565 19
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ 37 "นครลำดวนเกมส์"
3 เมษายน 2565- 3 เมษายน 2565 20
18.00 สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
14 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"
31 มีนาคม 2565- 31 มีนาคม 2565 19
18.00 สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
15 ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 4/2564
31 มีนาคม 2565- 31 มีนาคม 2565 19
13.00 ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
16 ประธานในพิธีเปิดงาน "เปิดโลกวิจัย ปี 8" ประจำปีการศึกษา 2564
28 มีนาคม 2565- 28 มีนาคม 2565 19
08.30 โรงเรียนบ้านดอนข่า
อมร ศรีอนันต์
17 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
25 มีนาคม 2565- 25 มีนาคม 2565 17
18.00 สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
18 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพและประธานเปิดบ้านวิชาการ
24 มีนาคม 2565- 24 มีนาคม 2565 16
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
19 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
24 มีนาคม 2565- 24 มีนาคม 2565 16
ห้องประชุม สนง.สกสค. จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
20 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย ปี 2564
23 มีนาคม 2565- 23 มีนาคม 2565 16
มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ ตึกครุศาสตร์ อาคาร 5 ห้อง 507
อมร ศรีอนันต์
21 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23 มีนาคม 2565- 23 มีนาคม 2565 14
13.00 ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
22 ประธานรับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านจะเนียว
21 มีนาคม 2565- 21 มีนาคม 2565 16
15.00 โรงเรียนบ้านจะเนียว อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
23 ประธานรับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านจะเนียว
15 มีนาคม 2565- 15 มีนาคม 2565 20
เวลา 10.00 น. โรงเรียนบ้านจะเนียว อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
24 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
15 มีนาคม 2565- 15 มีนาคม 2565 20
เวลา 09.00 น. ห้องประชุมโดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
25 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 มีนาคม 2565- 14 มีนาคม 2565 29
เวลา 12.00 น. ห้องสมุดประชาชน อ.ราษีไศล
อมร ศรีอนันต์
26 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ 37 "นครลำดวนเกมส์"
3 เมษายน 2565- 3 เมษายน 2565 32
18.00 น. สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
27 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
25 มีนาคม 2565- 25 มีนาคม 2565 29
18.00 น. สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
28 ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำ 2565
11 มีนาคม 2565- 11 มีนาคม 2565 26
08.30 น. โรงแรมศรีลำดวน (ออนไซต์) จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
29 ประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ผ่านระบบ ZOOM
9 มีนาคม 2565- 9 มีนาคม 2565 27
10.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชั้น 3
อมร ศรีอนันต์
30 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศก.4
8 มีนาคม 2565- 8 มีนาคม 2565 25
13.00 น. ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
31 ร่วมพิธีและให้เกียรติอ่านสาส์นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในงานวันครู อ.ขุนหาญ
7 มีนาคม 2565- 7 มีนาคม 2565 25
09.00 น. โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา
อมร ศรีอนันต์
32 ประธานทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
6 มีนาคม 2565- 6 มีนาคม 2565 26
07.30 น. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
อมร ศรีอนันต์
33 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์"
5 มีนาคม 2565- 5 มีนาคม 2565 26
18.00 น. สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
34 ประธานเปิดงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "106 ปี เจียละออศรีแก้ว"
6 มีนาคม 2565- 6 มีนาคม 2565 25
06.00 น. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
อมร ศรีอนันต์
35 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2565 กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
4 มีนาคม 2565- 4 มีนาคม 2565 28
โรงเรียนสายธารวิทยา
อมร ศรีอนันต์
36 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี)
4 มีนาคม 2565- 4 มีนาคม 2565 30
โรงเรียนบ้านแก/บ้านโนนสะอาด
อมร ศรีอนันต์
37 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 1 ปี)
3 มีนาคม 2565- 3 มีนาคม 2565 45
โรงเรียนบ้านกันจาน/บ้านโนนสำโรง/บ้านไร่เจริญ
อมร ศรีอนันต์
38 ประชมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ.2565
2 มีนาคม 2565- 2 มีนาคม 2565 22
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
39 ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการวิจัยและสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้กับโรงเรียนท้องถิ่น : Lab School
1 มีนาคม 2565- 1 มีนาคม 2565 25
09.00 น.โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
อมร ศรีอนันต์
40 ประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 มีนาคม 2565- 1 มีนาคม 2565 31
09.00 น.หอประชุม (โดม) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
41 สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยง
19 มีนาคม 2565- 19 มีนาคม 2565 29
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
อมร ศรีอนันต์
42 นำส่งผลงานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (สาขาบริหารการศึกษา)
15 กุมภาพันธ์ 2565- 18 กุมภาพันธ์ 2565 26
สพฐ.กรุงเทพฯ
อมร ศรีอนันต์
43 ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
17 กุมภาพันธ์ 2565- 17 กุมภาพันธ์ 2565 28
เวลา 13.30 น. ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
44 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่47ศรีสะเกษเกมส์ฯ
15 กุมภาพันธ์ 2565- 15 กุมภาพันธ์ 2565 30
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 4
อมร ศรีอนันต์
45 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
13 กุมภาพันธ์ 2565- 13 กุมภาพันธ์ 2565 35
สนามสอบโรงเรียนบ้านขนุน/บ้านโดนอาว/บ้านตระกาศขอนแก่น/อนุบาลขุนหาญ(สิ)/บ้านหนองงูเหลือม/บ้านพิงพวย(เสียงราษฏร์พัฒนา)
อมร ศรีอนันต์
46 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6
12 กุมภาพันธ์ 2565- 12 กุมภาพันธ์ 2565 29
สนามสอบโรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่/บ้านโดนอาว/บ้านขนุน/บ้านภูมิซรอล/อนุบาลดำรงราชานุสรณ์/บ้านบักดอง/บ้านโพธิ์กระสังข์/อนุบาลขุนหาญ(สิ)/อนุบาลเบญจลักษ์/บ้าน
อมร ศรีอนันต์
47 ประชุมและบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ "365 วัน ศรีสะเกษ ขับขี่ปลอดภัย"
8 กุมภาพันธ์ 2565- 8 กุมภาพันธ์ 2565 36
เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ตึกสงฆ์ ชั้น 3)
อมร ศรีอนันต์
48 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
5 กุมภาพันธ์ 2565- 6 กุมภาพันธ์ 2565 33
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
49 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
4 กุมภาพันธ์ 2565- 4 กุมภาพันธ์ 2565 31
เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
50 ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2565
1 กุมภาพันธ์ 2565- 1 กุมภาพันธ์ 2565 32
13.00 น. ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
51 ประชุมโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
1 กุมภาพันธ์ 2565- 1 กุมภาพันธ์ 2565 31
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
52 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
31 มกราคม 2565- 31 มกราคม 2565 32
เวลา 14.00 น.โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
53 ประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
31 มกราคม 2565- 31 มกราคม 2565 29
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3)
อมร ศรีอนันต์
54 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
31 มกราคม 2565- 31 มกราคม 2565 39
ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
55 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2
27 มกราคม 2565- 27 มกราคม 2565 35
เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)/โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
อมร ศรีอนันต์
56 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2
24 มกราคม 2565- 24 มกราคม 2565 48
เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)กลุ่มตำหนักไทร
อมร ศรีอนันต์
57 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2
24 มกราคม 2565- 24 มกราคม 2565 34
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ (กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร)
อมร ศรีอนันต์
58 ประชุมซักซ้อมการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
18 มกราคม 2565- 18 มกราคม 2565 46
เวลา 13.30 น. ห้องประชุมโดม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
59 ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
18 มกราคม 2565- 18 มกราคม 2565 42
โรงแรมศรีลำดวน
อมร ศรีอนันต์
60 ประชุมบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ "365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย"
17 มกราคม 2565- 17 มกราคม 2565 46
ร.พ.กันทรลักษ์ ตึกสงฆ์ ชั้น 3 (เลื่อนการประชุม)
อมร ศรีอนันต์
61 ประชุมบันทึกความร่วมมือในการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ "365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย"
17 มกราคม 2565- 17 มกราคม 2565 36
เวลา 08.30 น.ร.พ.กันทรลักษ์ ตึกสงฆ์ ชั้น 3
อมร ศรีอนันต์
62 คัดเลือกโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
12 มกราคม 2565- 12 มกราคม 2565 35
13.00 น. ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
63 คัดเลือกโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
10 มกราคม 2565- 10 มกราคม 2565 40
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
64 โครงการกิจกรรม 5 ส.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 มกราคม 2565- 5 มกราคม 2565 38
สพป.ศรีสกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
65 คัดเลือกโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
10 มกราคม 2565- 10 มกราคม 2565 37
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
66 โครงการกิจกรรม 5 ส.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5 มกราคม 2565- 5 มกราคม 2565 37
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
67 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 12/2564
29 ธันวาคม 2564- 29 ธันวาคม 2564 39
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
68 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 1/2565
28 ธันวาคม 2564- 28 ธันวาคม 2564 42
ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
69 ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE)
27 ธันวาคม 2564- 27 ธันวาคม 2564 41
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
อมร ศรีอนันต์
70 พิธีถวายสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติพลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
1 ธันวาคม 2564- 1 ธันวาคม 2564 50
บริเวณอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงฯ
อมร ศรีอนันต์
71 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1 ธันวาคม 2564- 1 ธันวาคม 2564 55
ห้องประชุมนันทพันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
อมร ศรีอนันต์
72 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
2 ธันวาคม 2564- 2 ธันวาคม 2564 52
โรงเรียนบ้านกันจด อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
73 ประชุมชับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็น 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย
2 ธันวาคม 2564- 2 ธันวาคม 2564 60
อบต.กระแชง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
74 ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูตาม วPA กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
3 ธันวาคม 2564- 3 ธันวาคม 2564 63
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
อมร ศรีอนันต์
75 ประธานในพิธีรับมอบบ้านนักเรียนผู้ยากไร้ (ดญ.เนาวรัตน์ ชูคำ นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.บ้านตาเอก)
4 ธันวาคม 2564- 4 ธันวาคม 2564 53
บ้านตาเอก ม.5 ต.กันทรอม
อมร ศรีอนันต์
76 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา
5 ธันวาคม 2564- 5 ธันวาคม 2564 67
โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
77 ประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ตามโครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยใช้หลัก "บวร"
9 ธันวาคม 2564- 9 ธันวาคม 2564 56
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
78 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 11/2564
29 พฤศจิกายน 2564- 29 พฤศจิกายน 2564 56
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ห้องศรีพฤทเธศวร ชั้น 5
อมร ศรีอนันต์
79 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
29 พฤศจิกายน 2564- 29 พฤศจิกายน 2564 51
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
80 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
25 พฤศจิกายน 2564- 25 พฤศจิกายน 2564 56
ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
81 ประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เนื่องใน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
25 พฤศจิกายน 2564- 25 พฤศจิกายน 2564 56
บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ค่ายลูกเสือกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
82 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ(VDO Conference)
24 พฤศจิกายน 2564- 24 พฤศจิกายน 2564 53
ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
83 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงปม.2565
23 พฤศจิกายน 2564- 23 พฤศจิกายน 2564 52
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
84 ประธานในพิธีเปิดงานกีฬาฟุตบอลลีกยุวชน
22 พฤศจิกายน 2564- 22 พฤศจิกายน 2564 52
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปุน
อมร ศรีอนันต์
85 ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาฯต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
22 พฤศจิกายน 2564- 22 พฤศจิกายน 2564 49
ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
86 ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่
5 พฤศจิกายน 2564- 5 พฤศจิกายน 2564 59
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง อ.ศรีรัตนะ
อมร ศรีอนันต์
87 ประชุมจัดสรรงบประมาณปี 2565 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1
11 พฤศจิกายน 2564- 11 พฤศจิกายน 2564 62
ห้องวังใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
88 อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา" ในรูปแบบ online video conference
19 พฤศจิกายน 2564- 19 พฤศจิกายน 2564 58
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
89 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
5 พฤศจิกายน 2564- 5 พฤศจิกายน 2564 70
ห้องประชุม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
อมร ศรีอนันต์
90 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพท. (Coaching ครั้งที่ 4 )
29 ตุลาคม 2564- 29 ตุลาคม 2564 64
สพป.นครราชสีมา เขต 1
อมร ศรีอนันต์
91 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564
28 ตุลาคม 2564- 28 ตุลาคม 2564 66
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5
อมร ศรีอนันต์
92 ประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างสุขด้วยสติในโรงเรียน(Mindfulness In School : MS)
19 ตุลาคม 2564- 19 ตุลาคม 2564 54
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
93 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2564- 13 ตุลาคม 2564 59
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
94 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564
21 ตุลาคม 2564- 21 ตุลาคม 2564 52
ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
95 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
23 กันยายน 2564- 23 กันยายน 2564 64
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
96 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 64
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
97 โครงการนำร่องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 73
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวม 8 อ. (สวนน้ำฟ้า)
อมร ศรีอนันต์
98 พิจารณาประเมินการให้คะแนนประกอบเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
2 กันยายน 2564- 2 กันยายน 2564 102
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
99 พิจารณาประเมินการให้คะแนนประกอบเรื่องย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
1 กันยายน 2564- 1 กันยายน 2564 63
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
100 ประชุม Focus Group เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 56
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
101 ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ(DLTVและ DLIT)
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 107
โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
อมร ศรีอนันต์
102 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 103
ผ่านระบบ ZOOM
อมร ศรีอนันต์
103 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญกลุ่มและร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564
10 กันยายน 2564- 10 กันยายน 2564 112
โรงเรียนบ้่้านโคก (อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
104 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
9 กันยายน 2564- 9 กันยายน 2564 85
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
105 ร่วมบันทึกเทป MOU "เปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ตามนโยบาย Quick wit
8 กันยายน 2564- 8 กันยายน 2564 67
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Team)
อมร ศรีอนันต์
106 ประชุม Focus Group เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบูรณาการพัฒนาการศึกษา
7 กันยายน 2564- 7 กันยายน 2564 68
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07
อมร ศรีอนันต์
107 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570
6 กันยายน 2564- 6 กันยายน 2564 66
โรงแรมศรีลำดวน ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม
อมร ศรีอนันต์
108 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต สพท.ศก.4
4 สิงหาคม 2564- 4 สิงหาคม 2564 73
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
109 ประธานในพิธีมอบทุนสานฝันปันน้ำใจ จำนวน 10 ทุน
10 สิงหาคม 2564- 10 สิงหาคม 2564 98
ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
110 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล งบประมาณและกฏหมาย พื้นที่นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
11 สิงหาคม 2564- 11 สิงหาคม 2564 77
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
111 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
6 ตุลาคม 2562- 6 ตุลาคม 2562 243
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
112 ประชุมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
29 ตุลาคม 2562- 30 ตุลาคม 2562 388
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
อมร ศรีอนันต์
113 ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
25 ตุลาคม 2562- 25 ตุลาคม 2562 340
ห่องประชุม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
114 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนพระราชทาน สำหรับสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562
24 ตุลาคม 2562- 24 ตุลาคม 2562 347
เวลา 13.00 น. หอประชุม 72 ปี ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีฯ
อมร ศรีอนันต์
115 ประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.......มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
22 ตุลาคม 2562- 22 ตุลาคม 2562 309
โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
อมร ศรีอนันต์
116 ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเร่งด่วนเกี่ยวกับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
17 ตุลาคม 2562- 17 ตุลาคม 2562 327
ห้องพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
117 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
24 ตุลาคม 2562- 24 ตุลาคม 2562 360
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
118 ประธานประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ
10 ตุลาคม 2562- 10 ตุลาคม 2562 300
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
อมร ศรีอนันต์
119 ประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
9 ตุลาคม 2562- 11 ตุลาคม 2562 249
ห้องประชุม สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
120 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.
8 พฤศจิกายน 2562- 8 พฤศจิกายน 2562 367
วัดโยธานิมิต(โบสถ์) ต.วังกระแจะ จ.ตราด
อมร ศรีอนันต์
121 ร่วมเป็นเกียรติการจัดงานแถลงข่าว "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จ.ศรีสะเกษ
8 พฤศจิกายน 2562- 8 ตุลาคม 2562 351
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
122 กิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมโครงการ (Project Approach)
4 ตุลาคม 2562- 4 ตุลาคม 2562 318
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
อมร ศรีอนันต์
123 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่)
2 ตุลาคม 2562- 2 ตุลาคม 2562 319
10.00 น. หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
124 ประชุมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพความเป็นวิชาการโดยเครือข่ายประธานกลุ่มโรงเรียน ก.ต.ป.น.
1 ตุลาคม 2562- 2 ตุลาคม 2562 323
โรงแรมพีรดารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
อมร ศรีอนันต์
125 ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
19 กันยายน 2562- 19 กันยายน 2562 391
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
126 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
18 กันยายน 2562- 18 กันยายน 2562 319
ร.ร.บ้านหนองขนาน
อมร ศรีอนันต์
127 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
17 กันยายน 2562- 17 กันยายน 2562 362
ร.ร.บ้านซำ/บ้านโนนสะอาด
อมร ศรีอนันต์
128 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
16 กันยายน 2562- 16 กันยายน 2562 305
ร.ร.บ้านกระทิง/บ้านตาเส็ด
อมร ศรีอนันต์
129 ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 312
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
อมร ศรีอนันต์
130 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
13 กันยายน 2562- 13 กันยายน 2562 377
ร.ร.บ้านพอกบำรุงวิทยา/บ้านซำเขียน
อมร ศรีอนันต์
131 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
12 กันยายน 2562- 12 กันยายน 2562 396
ร.ร.บ้านกันจด/บ้านระหาร
อมร ศรีอนันต์
132 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
11 กันยายน 2562- 11 กันยายน 2562 297
ร.ร.บ้านหนองรุงพระทะเล/บ้านโนนคูณ
อมร ศรีอนันต์
133 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
10 กันยายน 2562- 10 กันยายน 2562 291
ร.ร.บ้านตาเครือ/บ้านพรทิพย์
อมร ศรีอนันต์
134 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 418
09.00 น. หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
135 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
9 กันยายน 2562- 9 กันยายน 2562 351
ร.ร.บ้านซำเบ็ง/บ้านหนองทา
อมร ศรีอนันต์
136 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร.(ใหม่ 27 ราย)
6 กันยายน 2562- 6 กันยายน 2562 368
ร.ร.บ้านไร่เจริญ/บ้านซำผักแว่น-นาซำ
อมร ศรีอนันต์
137 ประชุมสัมมนา ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต ทั่วประเทศ
3 กันยายน 2562- 5 กันยายน 2562 321
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฏร์ธานี
อมร ศรีอนันต์
138 ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนา กรมทหารพรานที่ 23 ครบรอบปีที่ 38
2 กันยายน 2562- 2 กันยายน 2562 416
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23
อมร ศรีอนันต์
139 ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการระบบข้อมูลโปรแกรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นร.
30 สิงหาคม 2562- 30 สิงหาคม 2562 270
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
140 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562
29 สิงหาคม 2562- 29 สิงหาคม 2562 366
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
141 ประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 411
15.00 น. โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
142 ประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูตามโครงการผลิตสื่อ
28 สิงหาคม 2562- 28 สิงหาคม 2562 408
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
อมร ศรีอนันต์
143 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
26 สิงหาคม 2562- 26 สิงหาคม 2562 334
ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
อมร ศรีอนันต์
144 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาจากสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25
24 สิงหาคม 2562- 24 สิงหาคม 2562 334
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
145 พิธีลงนาม MOU สพท.และองค์กรภาคีในจังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 315
11.30 น. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
อมร ศรีอนันต์
146 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
23 สิงหาคม 2562- 23 สิงหาคม 2562 310
ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
147 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา"
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 352
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
148 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มพิกัดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
20 สิงหาคม 2562- 20 สิงหาคม 2562 335
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
149 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน
17 สิงหาคม 2562- 17 สิงหาคม 2562 405

อมร ศรีอนันต์
150 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 8/2562
15 สิงหาคม 2562- 15 สิงหาคม 2562 348
ห้องประชุมวังใหญ่ สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
151 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
10 สิงหาคม 2562- 11 สิงหาคม 2562 270
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
152 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
8 สิงหาคม 2562- 9 สิงหาคม 2562 351
โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
153 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2562
25 กรกฏาคม 2562- 25 กรกฏาคม 2562 345
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
154 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษานิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ
24 กรกฏาคม 2562- 24 กรกฏาคม 2562 289
ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
155 ประเมินศักยภาพ 360 องศา สำหรับผู้ที่จะสอบคัดเลือกตำแหน่งรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
19 กรกฏาคม 2562- 19 กรกฏาคม 2562 396
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
156 วิทยากรเสวนาเรื่อง "พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
27 สิงหาคม 2562- 27 สิงหาคม 2562 353
ห้อง Mayfair Grand Ballroom โรงแรม The Berkeleey Hotel ( เดอะ เบอร์เคลีย์) ประตูน้ำ กทม.
อมร ศรีอนันต์
157 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3 สิงหาคม 2562- 4 สิงหาคม 2562 346
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
158 การลงพื้นที่ของผู้ตรวจราชการเฉพาะด้าน
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 379
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
อมร ศรีอนันต์
159 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
15 กรกฏาคม 2562- 15 กรกฏาคม 2562 441
ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
160 ประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และบรรยายพิเศษฯ
11 กรกฏาคม 2562- 11 กรกฏาคม 2562 262
โรงเรียนบ้านกระเจา
อมร ศรีอนันต์
161 พิธีทำบุญตักบาตรอาคารสำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
10 กรกฏาคม 2562- 10 กรกฏาคม 2562 402
ที่ทำการ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
อมร ศรีอนันต์
162 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 299
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
163 ประชุมรับฟังการชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2562
9 กรกฏาคม 2562- 9 กรกฏาคม 2562 325
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลฯ
อมร ศรีอนันต์
164 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
8 กรกฏาคม 2562- 8 กรกฏาคม 2562 321
สพฐ.
อมร ศรีอนันต์
165 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 กรกฏาคม 2562- 1 กรกฏาคม 2562 268
09.00 ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
166 การอบรมโครงการเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กรและค่านิยมในการทำงานร่วมกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4 กรกฏาคม 2562- 5 กรกฏาคม 2562 355
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
อมร ศรีอนันต์
167 ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี ปี พ.ศ.2562 กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
3 กรกฏาคม 2562- 3 กรกฏาคม 2562 407
09.00 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
อมร ศรีอนันต์
168 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2 กรกฏาคม 2562- 2 กรกฏาคม 2562 320
09.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
169 ประธานการประชุมสามัญประจำปี ข้าราชการครูและ บคศ.กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 392
13.00 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
170 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
28 มิถุนายน 2562- 28 มิถุนายน 2562 279
โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
171 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปี 2562
26 มิถุนายน 2562- 26 มิถุนายน 2562 321
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
172 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2562
27 มิถุนายน 2562- 27 มิถุนายน 2562 339
ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
173 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 317
18.00 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
174 ลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562- 3 มิถุนายน 2562 347
08.30 หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
175 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 5/2562
4 มิถุนายน 2562- 4 มิถุนายน 2562 409
13.30 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
176 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ครั้งที่ 1/2562
5 มิถุนายน 2562- 5 มิถุนายน 2562 373
09.00 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักฯ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
อมร ศรีอนันต์
177 ่ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม Site visit
6 มิถุนายน 2562- 6 มิถุนายน 2562 404
10.00 โรงเรียนบ้านรโยง
อมร ศรีอนันต์
178 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ช่วง TEP Group Dission
8 มิถุนายน 2562- 8 มิถุนายน 2562 354
13.00 ห้องประชุมมหิศร ธ.ไทยพาณิชย์ สนง.ใหญ่ เขตพญาไทย กทม.
อมร ศรีอนันต์
179 ประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 49 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
11 มิถุนายน 2562- 11 มิถุนายน 2562 377
08.45 โรงเรียนบ้านแสนสุข
อมร ศรีอนันต์
180 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ./ประชุมผู้บริหารเขต /บุคคล/ประชุม ITA ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 365
08.00 ห้องประชุม สพป.ศก.4
อมร ศรีอนันต์
181 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
25 มิถุนายน 2562- 25 มิถุนายน 2562 369
09.30 ห้องประชุม สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
182 ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
24 มิถุนายน 2562- 24 มิถุนายน 2562 435
13.00 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
อมร ศรีอนันต์
183 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
21 มิถุนายน 2562- 21 มิถุนายน 2562 497
13.30 ห้องประชุม สพป.ศรีสเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
184 ถ่ายทอดสดนโยบายนิเทศบูรณาการ
20 มิถุนายน 2562- 20 มิถุนายน 2562 413
09.00 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
อมร ศรีอนันต์
185 ประธานร่วมงานกิจกรรม Site visit เขตพื้นที่นวัตกรรมศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
19 มิถุนายน 2562- 19 มิถุนายน 2562 356
08.30-15.00 โรงเรียนบ้านจำนันสาวยเจริญ อ.กันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
186 ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนอนุบาลและทำบุญครบรอบ 96 ปี
18 มิถุนายน 2562- 18 มิถุนายน 2562 308
09.00 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
อมร ศรีอนันต์
187 ประชุมออกแบบแผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปี 2
17 มิถุนายน 2562- 17 มิถุนายน 2562 321
08.30 ตึก SM Tower สนามเป้า
อมร ศรีอนันต์
188 ประธานในพิธีรับมอบอาคารโรงอาหารและทำบุญตักบาตรทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
14 มิถุนายน 2562- 14 มิถุนายน 2562 453
08.00 โรงเรียนบ้านหนองคับคา
อมร ศรีอนันต์
189 ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตรวจราชการที่ 14
12 มิถุนายน 2562- 12 มิถุนายน 2562 373
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
อมร ศรีอนันต์
190 รับการประเมินวิทยฐานะ ผอ.เขต เชี่ยวชาญ
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 390
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
191 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
24 พฤษภาคม 2562- 24 พฤษภาคม 2562 426
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
192 ประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
23 พฤษภาคม 2562- 23 พฤษภาคม 2562 464
โรงเรียนบ้านปะทาย
อมร ศรีอนันต์
193 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
17 พฤษภาคม 2562- 17 พฤษภาคม 2562 416
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
อมร ศรีอนันต์
194 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
5 พฤษภาคม 2562- 5 พฤษภาคม 2562 334
08.30 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
อมร ศรีอนันต์
195 ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
6 พฤษภาคม 2562- 6 พฤษภาคม 2562 314
15.30 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
196 ร่วมพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกชมรมเราไม่ว่ากัน
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 332
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
อมร ศรีอนันต์
197 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันทรลักษ์
1 พฤษภาคม 2562- 1 พฤษภาคม 2562 368
ห้องประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ชั้น 2
อมร ศรีอนันต์
198 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562- 4 พฤษภาคม 2562 450
06.00 วัดมหาพุทธาราม อ.เมืองศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
199 ประธานพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
9 พฤษภาคม 2562- 9 พฤษภาคม 2562 376
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
อมร ศรีอนันต์
200 ประธานเปิดในกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชน Zoo Outreach Program
18 ธันวาคม 2561- 18 ธันวาคม 2561 400

อมร ศรีอนันต์
201 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตถกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
17 ธันวาคม 2561- 17 ธันวาคม 2561 394

อมร ศรีอนันต์
202 เยี่ยม ติดตาม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ศก.4 แข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมวิชาการฯ
5 ธันวาคม 2561- 8 ธันวาคม 2561 481
จังหวัดบุรีรัมย์
อมร ศรีอนันต์
203 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 389
ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
อมร ศรีอนันต์
204 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศก.4
4 ธันวาคม 2561- 4 ธันวาคม 2561 541
หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
นางสาว อุมาภรณ์ ทองมี


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH