เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 23/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
8 ดาวน์โหลด
2 :ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
3 กรกฏาคม 2562 23/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5 ดาวน์โหลด
3 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 51/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
5 ดาวน์โหลด
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน
24 มิถุนายน 2562 140/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4 ดาวน์โหลด
5 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงต่อเติมอาคารชั้นล่าง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2562 27/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาวน์โหลด
6 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 74/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
59 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 173/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
8 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 80/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
17 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 146/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
37 ดาวน์โหลด
10 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 59/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
39 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 966/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
353 ดาวน์โหลด
13 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 145/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
83 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 269/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
75 ดาวน์โหลด
15 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 67/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 ดาวน์โหลด
16 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2562 43/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 เมษายน 2562 66/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 233/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
66 ดาวน์โหลด
19 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 253/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
127 ดาวน์โหลด
20 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 187/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
122 ดาวน์โหลด
21 ประกาศ ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2562 73/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31 ดาวน์โหลด
22 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ "โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 69/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
37 ดาวน์โหลด
23 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง "ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 และส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49" จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 มีนาคม 2562 52/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
34 ดาวน์โหลด
24 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ส้วมนักเรียนชาย-หญิง 6 ที่นั่ง)
21 มีนาคม 2562 69/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25 ดาวน์โหลด
25 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน)
20 มีนาคม 2562 67/อมร ศรีอนันต์ ประกาศ / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
61 ดาวน์โหลด
26 ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ร่วมกับการสอนแบบ KWL – Plus รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางยุพิน โสพัฒน์ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 94/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
27 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านพินิจสาร โดย นางยุพิน โสพัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
16 มีนาคม 2562 75/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
30 ดาวน์โหลด
28 กรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
15 มีนาคม 2562 71/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
49 ดาวน์โหลด
29 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
59 ดาวน์โหลด
30 เค้าโครงแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
15 มีนาคม 2562 151/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
306 ดาวน์โหลด
31 ร่างคู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ ปี 62
13 มีนาคม 2562 103/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
43 ดาวน์โหลด
32 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 303/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
164 ดาวน์โหลด
33 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 84/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
22 ดาวน์โหลด
34 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 98/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
56 ดาวน์โหลด
35 เอกสารประกอบการนำฝากเงิน เงินโครงการอาหารกลางวัน 2561
17 กุมภาพันธ์ 2562 123/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
113 ดาวน์โหลด
36 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนปี 59
17 กุมภาพันธ์ 2562 103/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
37 ดาวน์โหลด
37 สรุปข้อตรวจพบจากการสังเคราะห์รายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2562 100/นางสาว สิริณรัฐ คันศร เอกสารดาวน์โหลด
32 ดาวน์โหลด
38 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
39 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 198/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
157 ดาวน์โหลด
40 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 142/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
41 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 107/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
41 ดาวน์โหลด
42 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 664/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
510 ดาวน์โหลด
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 92/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
53 ดาวน์โหลด
44 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 88/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
56 ดาวน์โหลด
45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 152/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
163 ดาวน์โหลด
46 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 104/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
47 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
69 ดาวน์โหลด
48 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 159/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
127 ดาวน์โหลด
49 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 94/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
50 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 319/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
286 ดาวน์โหลด
51 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 93/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
69 ดาวน์โหลด
52 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 268/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
208 ดาวน์โหลด
53 อธิบายแบบ ปค.5
25 ธันวาคม 2561 111/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
80 ดาวน์โหลด
54 อธิบายแบบ ปค.4
25 ธันวาคม 2561 82/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
58 ดาวน์โหลด
55 อธิบายแบบ ปค.1
25 ธันวาคม 2561 71/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
64 ดาวน์โหลด
56 แบบ ปค. 5
25 ธันวาคม 2561 83/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
60 ดาวน์โหลด
57 แบบ ปค. 4
25 ธันวาคม 2561 97/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
54 ดาวน์โหลด
58 แบบ ปค. 1
25 ธันวาคม 2561 97/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
63 ดาวน์โหลด
59 แบบ ติดตาม ปอ.3
25 ธันวาคม 2561 97/อมร ศรีอนันต์ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2561
75 ดาวน์โหลด
60 รายละเอียดและหลักฐานประกอบการส่งใช้เงิน
18 ธันวาคม 2561 98/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
98 ดาวน์โหลด
61 โลโก้ ติดถ้วยรางวัล
18 ธันวาคม 2561 89/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
44 ดาวน์โหลด
62 ประกาศ เรื่อง การแข่งขันกีฬานักเรียน "จตุรมิตรเกมา์ ครั้งที่ 10"
17 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
89 ดาวน์โหลด
63 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 128/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
64 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
17 ธันวาคม 2561 123/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
114 ดาวน์โหลด
65 สูจิบัตรเทเบิลเทนนิส
17 ธันวาคม 2561 87/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
86 ดาวน์โหลด
66 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอนุบาล 5 คน
17 ธันวาคม 2561 76/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
67 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา อนุบาล
16 ธันวาคม 2561 80/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
59 ดาวน์โหลด
68 สูจิบัตรการแข่งขันกรีฑา
16 ธันวาคม 2561 83/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
83 ดาวน์โหลด
69 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 146/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
85 ดาวน์โหลด
70 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาจตุรมิตร ปีการศึกษา 2561
16 ธันวาคม 2561 119/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
136 ดาวน์โหลด
71 โปรแกรมการแข่งขันแฮนด์บอล
16 ธันวาคม 2561 60/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
31 ดาวน์โหลด
72 ตารางการฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 53/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
53 ดาวน์โหลด
73 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
15 ธันวาคม 2561 63/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด
74 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี
15 ธันวาคม 2561 56/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
40 ดาวน์โหลด
75 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี
15 ธันวาคม 2561 57/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
46 ดาวน์โหลด
76 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ 12 ปี ปรับแก้
15 ธันวาคม 2561 55/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
40 ดาวน์โหลด
77 กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม 2561 85/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
87 ดาวน์โหลด
78 ตารางการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
14 ธันวาคม 2561 44/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
43 ดาวน์โหลด
79 ตารางการแข่งขันฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 53/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
25 ดาวน์โหลด
80 ตารางการแข่งขันฟุตบอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
14 ธันวาคม 2561 52/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
55 ดาวน์โหลด
81 สุจิบัตรกีฬาเปตอง
14 ธันวาคม 2561 100/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
121 ดาวน์โหลด
82 สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จตุรมิตร
14 ธันวาคม 2561 52/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
50 ดาวน์โหลด
83 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 578/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
307 ดาวน์โหลด
84 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 195/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
97 ดาวน์โหลด
85 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 108/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
98 ดาวน์โหลด
86 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
13 ธันวาคม 2561 135/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
91 ดาวน์โหลด
87 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
122 ดาวน์โหลด
88 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 129/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
89 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 184/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
90 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
113 ดาวน์โหลด
91 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 98/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
74 ดาวน์โหลด
92 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 98/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
72 ดาวน์โหลด
93 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 157/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
94 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 112/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
95 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
70 ดาวน์โหลด
96 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 128/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
103 ดาวน์โหลด
97 เลขที่เกียรติบัตรคณะกรรมการและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 147/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
148 ดาวน์โหลด
98 ฟอร์มเกียรติบัตร ( ตัวอย่าง) การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ ๑๐
11 ธันวาคม 2561 115/อมร ศรีอนันต์ เอกสารดาวน์โหลด
131 ดาวน์โหลด
99 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 256/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
335 ดาวน์โหลด
100 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 286/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
221 ดาวน์โหลด
101 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 166/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook