เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ประกาศ เรื่อง การรับย้าย/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
20 กรกฏาคม 2564 18/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
9 ดาวน์โหลด
2 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 (ในเขต)
30 มิถุนายน 2564 85/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
68 ดาวน์โหลด
3 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564
30 มิถุนายน 2564 31/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
18 ดาวน์โหลด
4 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 19 พ.ค. 2564 ประชุมผ่าน แอปพลิเคชั่น ZOOM
17 พฤษภาคม 2564 90/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
58 ดาวน์โหลด
5 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
23 เมษายน 2564 155/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
115 ดาวน์โหลด
6 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564 265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
220 ดาวน์โหลด
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 มีนาคม 2564 228/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
34 ดาวน์โหลด
8 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 240/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
51 ดาวน์โหลด
9 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการอื่น เพื่อรับย้าย รับโอน เปลี่ยนตำแหน่งไปแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
22 มีนาคม 2564 196/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
10 การเปลี่ยนตำแหน่งและรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
18 กุมภาพันธ์ 2564 470/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
11 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
2 กุมภาพันธ์ 2564 258/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
82 ดาวน์โหลด
12 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 804/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
13 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลดีเด่น "ครูหัวใจทองคำ" ประจำปี พ.ศ.2564
20 มกราคม 2564 529/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
187 ดาวน์โหลด
14 ประกาศตำแหน่งว่าผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มกราคม 2564 230/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
15 แบบแสดงที่ตั้งและปริมาณงานของสถานศึกษาประกอบการวางแผนอัตรากาลังครูของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 มิย.63)
8 มกราคม 2564 225/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
106 ดาวน์โหลด
16 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
4 มกราคม 2564 2604/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
791 ดาวน์โหลด
17 ประกาศ ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน และตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
30 ธันวาคม 2563 749/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
285 ดาวน์โหลด
18 ให้รายงานรางวัลดีเด่นประกอบการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
8 กันยายน 2563 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
19 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์
1 กันยายน 2563 470/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
219 ดาวน์โหลด
20 เกียรติบัตรปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ผ่าน Appilcation True Vroom ประจำปี พ.ศ.2563
25 สิงหาคม 2563 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
21 รับสมัครรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 สิงหาคม 2563 364/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
62 ดาวน์โหลด
22 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563 272/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
201 ดาวน์โหลด
23 ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2 กรกฏาคม 2563 833/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
24 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 กรฎาคม 2563
1 กรกฏาคม 2563 325/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
324 ดาวน์โหลด
25 ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
30 มิถุนายน 2563 414/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
151 ดาวน์โหลด
26 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
12 มิถุนายน 2563 265/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
53 ดาวน์โหลด
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 217/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
28 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
8 มิถุนายน 2563 335/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
217 ดาวน์โหลด
29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 294/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
229 ดาวน์โหลด
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุแต่งั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
8 มิถุนายน 2563 215/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
123 ดาวน์โหลด
31 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)
29 พฤษภาคม 2563 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
132 ดาวน์โหลด
32 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ฉบับแก้ไข)
29 พฤษภาคม 2563 223/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
311 ดาวน์โหลด
33 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างจากงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
26 พฤษภาคม 2563 242/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
34 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 พฤษภาคม 2563 271/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
75 ดาวน์โหลด
35 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 พฤษภาคม 2563 321/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
196 ดาวน์โหลด
36 การรับสมัครข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมารรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
15 พฤษภาคม 2563 346/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
160 ดาวน์โหลด
37 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
7 พฤษภาคม 2563 584/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
147 ดาวน์โหลด
38 ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
29 เมษายน 2563 335/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
461 ดาวน์โหลด
39 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 เมษายน 2563 271/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
166 ดาวน์โหลด
40 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563 479/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
324 ดาวน์โหลด
41 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 303/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
233 ดาวน์โหลด
42 ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
31 มีนาคม 2563 390/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
225 ดาวน์โหลด
43 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 283/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
194 ดาวน์โหลด
44 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 363/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
207 ดาวน์โหลด
45 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
19 มีนาคม 2563 267/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
138 ดาวน์โหลด
46 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563
7 มีนาคม 2563 326/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
47 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
5 มีนาคม 2563 354/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด
48 ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5 มีนาคม 2563 741/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
368 ดาวน์โหลด
49 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 9 มีนาคม.63
4 มีนาคม 2563 380/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
247 ดาวน์โหลด
50 ปฎิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
20 กุมภาพันธ์ 2563 293/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
522 ดาวน์โหลด
51 ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
20 กุมภาพันธ์ 2563 189/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
140 ดาวน์โหลด
52 ประกาศเรื่อง การรับโอนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
18 กุมภาพันธ์ 2563 1045/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
483 ดาวน์โหลด
53 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1-2563
3 กุมภาพันธ์ 2563 326/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
152 ดาวน์โหลด
54 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อรับโอนมาบรรจุ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 1513/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
474 ดาวน์โหลด
55 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
16 มกราคม 2563 582/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
477 ดาวน์โหลด
56 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3 มกราคม 2563 2359/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
659 ดาวน์โหลด
57 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563
2 มกราคม 2563 1621/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
653 ดาวน์โหลด
58 ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
24 ธันวาคม 2562 639/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
386 ดาวน์โหลด
59 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
29 พฤศจิกายน 2562 478/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
383 ดาวน์โหลด
60 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 311/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
140 ดาวน์โหลด
61 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 207/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
62 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 391/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
184 ดาวน์โหลด
63 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 245/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
154 ดาวน์โหลด
64 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 218/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
94 ดาวน์โหลด
65 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 442/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
337 ดาวน์โหลด
66 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 630/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
141 ดาวน์โหลด
67 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 366/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
236 ดาวน์โหลด
68 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 644/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
404 ดาวน์โหลด
69 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 634/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
312 ดาวน์โหลด
70 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 485/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
143 ดาวน์โหลด
71 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 330/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
72 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 348/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
235 ดาวน์โหลด
73 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 899/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
545 ดาวน์โหลด
74 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 483/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
75 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 300/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
189 ดาวน์โหลด
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 532/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
77 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1353/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
410 ดาวน์โหลด
78 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 399/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
143 ดาวน์โหลด
79 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 466/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
171 ดาวน์โหลด
80 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 371/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
276 ดาวน์โหลด
81 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 514/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
222 ดาวน์โหลด
82 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 300/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
223 ดาวน์โหลด
83 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 375/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
240 ดาวน์โหลด
84 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 408/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
314 ดาวน์โหลด
85 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 331/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
186 ดาวน์โหลด
86 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 284/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
101 ดาวน์โหลด
87 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 957/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
567 ดาวน์โหลด
88 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 294/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
153 ดาวน์โหลด
89 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 283/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
162 ดาวน์โหลด
90 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 359/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
476 ดาวน์โหลด
91 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 350/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
273 ดาวน์โหลด
92 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 318/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
238 ดาวน์โหลด
93 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 279/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
173 ดาวน์โหลด
94 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 521/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
397 ดาวน์โหลด
95 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 285/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
96 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 563/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
519 ดาวน์โหลด
97 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 319/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
188 ดาวน์โหลด
98 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 400/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
99 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 5247/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
1160 ดาวน์โหลด
100 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 315/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
209 ดาวน์โหลด
101 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 349/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
220 ดาวน์โหลด
102 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 349/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
372 ดาวน์โหลด
103 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 395/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
210 ดาวน์โหลด
104 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 300/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
121 ดาวน์โหลด
105 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 341/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
145 ดาวน์โหลด
106 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 406/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
236 ดาวน์โหลด
107 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 296/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
195 ดาวน์โหลด
108 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 364/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
109 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 312/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
195 ดาวน์โหลด
110 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 500/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
433 ดาวน์โหลด
111 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 518/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
340 ดาวน์โหลด
112 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 388/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
264 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook