เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 53/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
5 ดาวน์โหลด
2 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 48/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
38 ดาวน์โหลด
3 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 197/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
169 ดาวน์โหลด
4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 256/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
168 ดาวน์โหลด
5 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 146/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
13 ดาวน์โหลด
6 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 74/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
15 ดาวน์โหลด
7 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 130/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
101 ดาวน์โหลด
8 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 108/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
33 ดาวน์โหลด
9 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 193/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
48 ดาวน์โหลด
10 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 87/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
55 ดาวน์โหลด
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 230/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
12 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1033/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
367 ดาวน์โหลด
13 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
14 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 291/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
130 ดาวน์โหลด
15 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 209/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
133 ดาวน์โหลด
16 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 326/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
172 ดาวน์โหลด
17 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
19 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 219/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
176 ดาวน์โหลด
20 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 157/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
21 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 121/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
51 ดาวน์โหลด
22 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 703/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
520 ดาวน์โหลด
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 113/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
63 ดาวน์โหลด
24 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 104/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
66 ดาวน์โหลด
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
179 ดาวน์โหลด
26 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 126/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
94 ดาวน์โหลด
27 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 171/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
135 ดาวน์โหลด
28 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 110/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
29 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 337/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
299 ดาวน์โหลด
30 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 102/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
31 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 293/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
221 ดาวน์โหลด
32 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 141/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
97 ดาวน์โหลด
33 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 159/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
34 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 778/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
328 ดาวน์โหลด
35 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด
36 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
126 ดาวน์โหลด
37 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 202/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
167 ดาวน์โหลด
38 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 163/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
39 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 110/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
40 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 117/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
76 ดาวน์โหลด
41 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
142 ดาวน์โหลด
42 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 124/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
43 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 134/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
73 ดาวน์โหลด
44 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 144/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
45 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
345 ดาวน์โหลด
46 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 304/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
230 ดาวน์โหลด
47 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 179/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
134 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook