เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 136/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
74 ดาวน์โหลด
2 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 25/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
15 ดาวน์โหลด
3 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 214/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
116 ดาวน์โหลด
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 133/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
89 ดาวน์โหลด
5 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 269/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
160 ดาวน์โหลด
6 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 72/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
41 ดาวน์โหลด
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 130/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
8 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 165/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
9 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 114/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
70 ดาวน์โหลด
10 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 79/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
29 ดาวน์โหลด
11 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 626/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
506 ดาวน์โหลด
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 63/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
35 ดาวน์โหลด
13 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 68/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
33 ดาวน์โหลด
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 134/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
129 ดาวน์โหลด
15 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 83/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
60 ดาวน์โหลด
16 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 141/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
111 ดาวน์โหลด
17 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 79/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
47 ดาวน์โหลด
18 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 298/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
273 ดาวน์โหลด
19 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 81/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
51 ดาวน์โหลด
20 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 234/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
183 ดาวน์โหลด
21 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 112/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
77 ดาวน์โหลด
22 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 126/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
71 ดาวน์โหลด
23 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 450/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
271 ดาวน์โหลด
24 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 132/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
25 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 114/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
26 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 170/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
136 ดาวน์โหลด
27 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 130/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
28 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 83/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
68 ดาวน์โหลด
29 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 84/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
67 ดาวน์โหลด
30 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 138/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
119 ดาวน์โหลด
31 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 90/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
32 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 94/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
54 ดาวน์โหลด
33 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 107/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
92 ดาวน์โหลด
34 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 229/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
317 ดาวน์โหลด
35 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 261/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
209 ดาวน์โหลด
36 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 142/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
118 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook