เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 แผนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปี
24 ตุลาคม 2562 76/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
47 ดาวน์โหลด
2 แผนปฎิบัติการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ
24 ตุลาคม 2562 43/นางสาว สิริณรัฐ คันศร หนังสือราชการจาก สพป.
38 ดาวน์โหลด
3 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562
19 ตุลาคม 2562 142/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
109 ดาวน์โหลด
4 การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 กรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อื่น
11 ตุลาคม 2562 40/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
21 ดาวน์โหลด
5 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562
11 ตุลาคม 2562 29/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
11 ดาวน์โหลด
6 การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ .ศ. 2562
11 ตุลาคม 2562 128/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
7 ปฏิทินการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กันยายน 2562 334/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
39 ดาวน์โหลด
8 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562
4 กันยายน 2562 162/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
9 แก้ไขประกาศ ตำแหน่งว่าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
14 สิงหาคม 2562 352/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
294 ดาวน์โหลด
10 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
25 กรกฏาคม 2562 389/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
219 ดาวน์โหลด
11 ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่
24 กรกฏาคม 2562 212/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
55 ดาวน์โหลด
12 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 แทนตำแหน่งที่ว่าง
1 กรกฏาคม 2562 113/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
20 ดาวน์โหลด
13 แนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบร้อยละ) ตั้งแต่ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) เป็นต้นไป
20 มิถุนายน 2562 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
152 ดาวน์โหลด
14 ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มีชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้ เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT) ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562 159/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
64 ดาวน์โหลด
15 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้าย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่ม)
11 มิถุนายน 2562 245/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
55 ดาวน์โหลด
16 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
6 มิถุนายน 2562 121/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
78 ดาวน์โหลด
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบ
6 มิถุนายน 2562 270/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
120 ดาวน์โหลด
18 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(
17 พฤษภาคม 2562 1109/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
376 ดาวน์โหลด
19 :ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562
17 พฤษภาคม 2562 201/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
102 ดาวน์โหลด
20 ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
8 เมษายน 2562 313/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
131 ดาวน์โหลด
21 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3 เมษายน 2562 221/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
22 วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
11 มีนาคม 2562 340/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
177 ดาวน์โหลด
23 เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป้นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562 133/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2)
7 กุมภาพันธ์ 2562 204/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
25 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561ฯ
7 กุมภาพันธ์ 2562 235/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
184 ดาวน์โหลด
26 ระเบียบพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา-พ.ศ.2548
6 กุมภาพันธ์ 2562 174/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
27 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ-เรื่อง-มาตรการในการพานักเรียน-และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ
6 กุมภาพันธ์ 2562 134/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
56 ดาวน์โหลด
28 เอกสารประกอบการอบรมการรับนักเรียนปี 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 728/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
520 ดาวน์โหลด
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)
5 กุมภาพันธ์ 2562 129/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
76 ดาวน์โหลด
30 การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
1 กุมภาพันธ์ 2562 115/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
96 ดาวน์โหลด
31 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กศจ.ศรีสะเกษ
23 มกราคม 2562 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
216 ดาวน์โหลด
32 รับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
22 มกราคม 2562 140/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
117 ดาวน์โหลด
33 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2562
9 มกราคม 2562 188/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
149 ดาวน์โหลด
34 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
8 มกราคม 2562 121/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
80 ดาวน์โหลด
35 ประกาศตำแหน่งว่างครและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2562
8 มกราคม 2562 350/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
315 ดาวน์โหลด
36 ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการการดำเนินงานการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ
2 มกราคม 2562 116/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
88 ดาวน์โหลด
37 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)
1 มกราคม 2562 321/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
239 ดาวน์โหลด
38 วิดีโอการประชุมทางไกล เรื่อง การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561 155/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
105 ดาวน์โหลด
39 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง : Self-Access Learning Center" โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
16 ธันวาคม 2561 177/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
107 ดาวน์โหลด
40 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ (e-office) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
13 ธันวาคม 2561 1700/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
391 ดาวน์โหลด
41 ประชาสัมพันธ์แจ้งการเข้าสำรวจภูมิประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิประเทศทางทหาร
12 ธันวาคม 2561 175/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
139 ดาวน์โหลด
42 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูหนาว
12 ธันวาคม 2561 156/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
138 ดาวน์โหลด
43 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธันวาคม 2561 218/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
180 ดาวน์โหลด
44 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาตอบแยยสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนตนตรีไทย 100 % ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 182/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
143 ดาวน์โหลด
45 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบม่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ
11 ธันวาคม 2561 124/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
81 ดาวน์โหลด
46 ประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 136/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
86 ดาวน์โหลด
47 ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวัดความสามรถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 27
11 ธันวาคม 2561 191/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
148 ดาวน์โหลด
48 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 138/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
115 ดาวน์โหลด
49 ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562
11 ธันวาคม 2561 148/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
75 ดาวน์โหลด
50 ประชาสัมพันธ์การให้บริหารหอพัก สกสค.
11 ธันวาคม 2561 156/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
114 ดาวน์โหลด
51 ระเบียบการแข่งขัน กีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 “จตุรมิตรเกมส์” ครั้งที่ 10
11 ธันวาคม 2561 283/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
355 ดาวน์โหลด
52 การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11 ธันวาคม 2561 319/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
244 ดาวน์โหลด
53 แบบฟอร์มความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 ธันวาคม 2561 194/อมร ศรีอนันต์ หนังสือราชการจาก สพป.
156 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook