เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 41/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
35 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 88/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
54 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 78/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
34 ดาวน์โหลด
4 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 60/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
31 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 110/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 128/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 154/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
73 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 227/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 238/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
59 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 386/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
173 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 293/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 274/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
91 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 143/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
14 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 230/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
83 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 267/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
138 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
234 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook