เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
14 กรกฏาคม 2564 18/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
5 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
14 กรกฏาคม 2564 12/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
9 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
14 พฤษภาคม 2564 55/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เมษายน 2564 74/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
24 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564 114/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 136/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 178/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
72 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 220/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 155/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
83 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 116/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
76 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 191/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
100 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
59 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 205/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 167/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
57 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 326/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
101 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 245/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
92 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 288/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
130 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 244/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
132 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 250/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
90 ดาวน์โหลด
20 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 281/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
111 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 308/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
76 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 317/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
126 ดาวน์โหลด
23 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 337/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
146 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 397/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
86 ดาวน์โหลด
25 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 383/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
105 ดาวน์โหลด
26 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 557/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
223 ดาวน์โหลด
27 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 436/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
139 ดาวน์โหลด
28 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 460/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
138 ดาวน์โหลด
29 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 300/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
104 ดาวน์โหลด
30 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 387/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
128 ดาวน์โหลด
31 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 431/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
214 ดาวน์โหลด
32 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 364/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
314 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook