เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
19 เมษายน 2564 37/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
11 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
12 มีนาคม 2564 72/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
31 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 77/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
28 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 128/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
54 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 154/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
51 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 79/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 78/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
43 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 160/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
90 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
51 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 180/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
63 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 139/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 308/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
94 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 230/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 257/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
107 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 229/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
126 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 229/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
84 ดาวน์โหลด
17 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 244/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
100 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 279/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
71 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
119 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 299/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
139 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 361/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 364/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
102 ดาวน์โหลด
23 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 532/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
220 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 406/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
137 ดาวน์โหลด
25 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 424/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
134 ดาวน์โหลด
26 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 271/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
103 ดาวน์โหลด
27 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 342/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
125 ดาวน์โหลด
28 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 399/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
206 ดาวน์โหลด
29 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 332/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
307 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook