เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 25/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
9 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 173/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 270/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
75 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 233/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
67 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 164/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
59 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 85/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
22 ดาวน์โหลด
7 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
69 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 196/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
97 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 109/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
98 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook