เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 44/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
19 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 188/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 55/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
15 ดาวน์โหลด
5 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 129/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 165/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
85 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 77/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
55 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook