เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 9/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
6 ดาวน์โหลด
2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 22/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
21 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 94/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
26 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 115/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
41 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
65 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 206/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 221/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 350/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
173 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 281/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 250/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
77 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 124/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
12 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 211/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 246/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
123 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 145/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
219 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook