เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 38/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
13 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 30/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
4 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 200/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
49 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 122/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
39 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 136/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
63 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 148/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 145/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
8 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 127/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
45 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 166/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 198/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
76 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 212/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
98 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 289/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
47 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 290/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 439/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
192 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 334/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
104 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 326/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
103 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 188/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
71 ดาวน์โหลด
18 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 276/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
92 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 322/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
159 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 212/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
263 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook