เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 17/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
6 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
17 มกราคม 2564 72/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
22 ธันวาคม 2563 75/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
32 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 49/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
33 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
22 ธันวาคม 2563 38/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
23 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 111/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
53 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 92/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
33 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 138/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
44 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 98/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
30 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 274/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
75 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 203/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 192/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
86 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 201/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
101 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 195/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
66 ดาวน์โหลด
15 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 211/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
78 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 232/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
54 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 244/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
102 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 267/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
120 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 331/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 329/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
88 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 488/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
204 ดาวน์โหลด
22 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 377/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
121 ดาวน์โหลด
23 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 391/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
118 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 247/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
87 ดาวน์โหลด
25 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 313/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
108 ดาวน์โหลด
26 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 368/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
181 ดาวน์โหลด
27 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 278/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
287 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook