เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 100/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 174/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 202/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
54 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 310/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
86 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 257/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
74 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 197/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
66 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 105/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
38 ดาวน์โหลด
8 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 184/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
74 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 218/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
109 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 130/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
164 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook