เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 66/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
16 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 87/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
25 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 92/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
50 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 112/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 113/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
37 ดาวน์โหลด
6 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 82/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
34 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
29 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 150/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
65 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 174/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
79 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 248/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
40 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 257/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
64 ดาวน์โหลด
12 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 399/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
175 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 304/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
90 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 300/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
96 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 159/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
58 ดาวน์โหลด
16 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 246/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
85 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 287/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
144 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 176/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
244 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook