เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2563
16 ตุลาคม 2563 16/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
56 ดาวน์โหลด
2 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563
14 กันยายน 2563 64/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
30 ดาวน์โหลด
3 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 87/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
81 ดาวน์โหลด
4 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 73/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
27 ดาวน์โหลด
5 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
15 มิถุนายน 2563 111/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
38 ดาวน์โหลด
6 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
15 มิถุนายน 2563 71/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
24 ดาวน์โหลด
7 รายงานการเงินประจำเดือน กุมพาพันธ์ 2563
11 มีนาคม 2563 241/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
103 ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563 171/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
62 ดาวน์โหลด
9 รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
17 มกราคม 2563 170/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
86 ดาวน์โหลด
10 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12 ธันวาคม 2562 189/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
143 ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
14 พฤศจิกายน 2562 181/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
60 ดาวน์โหลด
12 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สําคัญของงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2562
30 ตุลาคม 2562 168/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
70 ดาวน์โหลด
13 รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
20 ตุลาคม 2562 212/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
52 ดาวน์โหลด
14 รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
17 กันยายน 2562 226/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
93 ดาวน์โหลด
15 รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 สิงหาคม 2562 238/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
114 ดาวน์โหลด
16 รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
18 กรกฏาคม 2562 314/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
61 ดาวน์โหลด
17 รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
14 มิถุนายน 2562 321/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
85 ดาวน์โหลด
18 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
16 พฤษภาคม 2562 466/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
204 ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
10 เมษายน 2562 360/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
118 ดาวน์โหลด
20 รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
15 มีนาคม 2562 361/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
116 ดาวน์โหลด
21 รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
10 มีนาคม 2562 214/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
82 ดาวน์โหลด
22 :รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
10 มกราคม 2562 295/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
102 ดาวน์โหลด
23 รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13 ธันวาคม 2561 349/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
177 ดาวน์โหลด
24 รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
13 ธันวาคม 2561 236/อมร ศรีอนันต์ รายงานการเงินประจำเดือนระบบ GFMIS
293 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook