เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.64
29 มิถุนายน 2564 9/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
7 ดาวน์โหลด
2 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.64
29 มิถุนายน 2564 9/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
2 ดาวน์โหลด
3 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค.64
29 มิถุนายน 2564 9/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
8 ดาวน์โหลด
4 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.64
29 มิถุนายน 2564 9/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
4 ดาวน์โหลด
5 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค.64
29 มิถุนายน 2564 22/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
4 ดาวน์โหลด
6 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค.63
29 มิถุนายน 2564 10/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
1 ดาวน์โหลด
7 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย.63
29 มิถุนายน 2564 7/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
8 ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 225/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
92 ดาวน์โหลด
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 201/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
79 ดาวน์โหลด
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 249/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
82 ดาวน์โหลด
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 195/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
80 ดาวน์โหลด
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 231/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
70 ดาวน์โหลด
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 242/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
97 ดาวน์โหลด
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 202/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
94 ดาวน์โหลด
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 227/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
127 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook