เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
29 กรกฏาคม 2564 188/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
78 ดาวน์โหลด
2 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย.64
29 กรกฏาคม 2564 159/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
71 ดาวน์โหลด
3 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.64
29 มิถุนายน 2564 273/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
94 ดาวน์โหลด
4 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย.64
29 มิถุนายน 2564 222/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
79 ดาวน์โหลด
5 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค.64
29 มิถุนายน 2564 191/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
83 ดาวน์โหลด
6 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ.64
29 มิถุนายน 2564 203/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
90 ดาวน์โหลด
7 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ม.ค.64
29 มิถุนายน 2564 203/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
84 ดาวน์โหลด
8 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค.63
29 มิถุนายน 2564 214/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
78 ดาวน์โหลด
9 รายงานแบบ สขร.1 ประจำเดือน พ.ย.63
29 มิถุนายน 2564 214/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
83 ดาวน์โหลด
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 459/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
167 ดาวน์โหลด
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 296/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
158 ดาวน์โหลด
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 391/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
151 ดาวน์โหลด
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 293/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
160 ดาวน์โหลด
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 349/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
132 ดาวน์โหลด
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 355/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
160 ดาวน์โหลด
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 342/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
164 ดาวน์โหลด
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 316/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
195 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH