เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 137/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
76 ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 121/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
65 ดาวน์โหลด
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 186/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
66 ดาวน์โหลด
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 113/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
64 ดาวน์โหลด
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 164/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
61 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 157/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
85 ดาวน์โหลด
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 163/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
78 ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 196/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
111 ดาวน์โหลด


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook