เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
15 กรกฏาคม 2563 44/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
44 ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 53/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
31 ดาวน์โหลด
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 57/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
33 ดาวน์โหลด
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 42/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
30 ดาวน์โหลด
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 64/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
35 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 91/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
57 ดาวน์โหลด
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 83/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
46 ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 110/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
76 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 Email: sskedu3304@gmail.com

  

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook