เอกสาร
ที่
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลดแล้ว
ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 10/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
6 ดาวน์โหลด
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563
26 พฤษภาคม 2563 24/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
17 ดาวน์โหลด
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 63
26 พฤษภาคม 2563 19/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
9 ดาวน์โหลด
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
9 เมษายน 2563 37/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
15 ดาวน์โหลด
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563
3 มีนาคม 2563 53/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
37 ดาวน์โหลด
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
27 มกราคม 2563 61/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
20 ดาวน์โหลด
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
25 ธันวาคม 2562 80/อมร ศรีอนันต์ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
42 ดาวน์โหลด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook