ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
 • ข้าราชการ 2,365
 • ครูปรับโครงสร้างอัตรากำลัง 11
 • ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาฯ 29
 • ครูโครงการฯ 1
 • ธุรการโรงเรียน 93
 • นักการภารโรง (39อัตรา) 39
 • นักการภารโรง (52อัตรา) 52
 • บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.ศก 4 6
 • บุคลากรผู้สอนวิทย์คณิต 22
 • พนักงานพิมพ์ดีด 1
 • พนักงานราชการ 149
 • พี่เลี้ยงเด็กพิการ 201
 • ยาม สพป.ศก.4 2
 • ลูกจ้างชั่วคราว 11
 • ลูกจ้างประจำ 74
 • แม่บ้าน สพป.ศก.4 1
ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. นางวันเพ็ญ ศรีรส
  2. นางสาวปริญญา พลเรือง
  3. นางพรภิมนต์ คำชุมภู
  4. ว่าที่ ร.ต.ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
  5. นางประเสริฐพร เจนประโคน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561 /www.facebook.com/sisaket4/
Email:sskedu3304@gmail.com  Admin:063-4215929

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook