ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
 • ข้าราชการ 2,481
 • ครูปรับโครงสร้างอัตรากำลัง 11
 • ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาฯ 29
 • ครูโครงการฯ 1
 • ธุรการโรงเรียน 93
 • นักการภารโรง (39อัตรา) 39
 • นักการภารโรง (52อัตรา) 52
 • บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.ศก 4 6
 • บุคลากรผู้สอนวิทย์คณิต 22
 • พนักงานพิมพ์ดีด 1
 • พนักงานราชการ 149
 • พี่เลี้ยงเด็กพิการ 201
 • ยาม สพป.ศก.4 2
 • ลูกจ้างชั่วคราว 12
 • ลูกจ้างประจำ 74
 • แม่บ้าน สพป.ศก.4 1
ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. นายเสนีย์ สมเสนาะ
  2. นายวัชรินทร์ บุญเพชร
  3. นางสุพรรณี คำทวี
  4. นางสาววัชรา ท้าวด่อน
  5. นางสาวปราณี นาคนวล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ :045-810561 โทรสาร 045-810561
www.facebook.com/sisaket4/  Email:sskedu3304@gmail.com  

            

E-GROUP V.1.0 © 2018 - 4 มกราคม 2563 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook