ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ
 • ข้าราชการ 2,832
 • ครูปรับโครงสร้างอัตรากำลัง 11
 • ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาฯ 29
 • ครูโครงการฯ 1
 • ธุรการโรงเรียน 91
 • นักการภารโรง (39อัตรา) 39
 • นักการภารโรง (52อัตรา) 52
 • บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.ศก 4 6
 • บุคลากรผู้สอนวิทย์คณิต 22
 • พนักงานพิมพ์ดีด 1
 • พนักงานราชการ 169
 • พี่เลี้ยงเด็กพิการ 200
 • ยาม สพป.ศก.4 2
 • ลูกจ้างชั่วคราว 17
 • ลูกจ้างประจำ 74
 • แม่บ้าน สพป.ศก.4 1
ผู้ใช้งานล่าสุด 5 อันดับ
 • 1. นางวรรณี แสนลา
  2. น.ส.มาริษา ขุนแก้ว
  3. นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์
  4. นายนัยณัฎฐ์ ศรีชัย
  5. นางจรรยา คำศรี


ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110 

โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561 E-mail: sskedu3304@gmail.com

 

 

E-GROUP V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By SSK4.GO.TH